Hợp chuẩn hợp quy là gì ?

Hợp chuẩn hợp quy là gì

Tìm hiểu về Hợp chuẩn hợp quy trong xuất nhập khẩu

Tìm hiểu về Hợp chuẩn hợp quy là gì? ta nhận thấy: ở Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn bao gồm tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn quốc gia. Tương ứng, có hai loại chứng chỉ, đó là chứng chỉ hợp chuẩn (tuân thủ tiêu chuẩn) và chứng chỉ hợp quy (tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật).

Hợp chuẩn hợp quy là gì

Hợp chuẩn hợp quy (tuân thủ quy định kỹ thuật) đề cập đến sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình với các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia, quốc tế hoặc địa phương và chất lượng của sản phẩm được đánh giá.

Như chúng ta đã biết, để khẳng định chất lượng hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tổ chức sản xuất, họ thường nhờ đến một bên thứ ba được ủy quyền để xác nhận khả năng ứng dụng của chúng. Các sản phẩm cần được chứng nhận hợp chuẩn hợp quy: Hàng hóa, dịch vụ, … theo quy trình hoặc quy định về môi trường của địa phương.

Hợp chuẩn hợp quy là gì
Hợp chuẩn hợp quy là gì

Chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy là gì

Ta có thể định nghĩa chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy là gì? như sau:

Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn: Là sự xác nhận rằng các mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan. Về nguyên tắc, việc chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn là tự nguyện, nhưng trong một số trường hợp, nó trở thành bắt buộc theo yêu cầu của khách hàng.

Đối với đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương pháp đánh giá do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn và phải phù hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo hợp chuẩn. Các kết quả đánh giá phải đảm bảo có độ chính xác cao.

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: Là bằng chứng cho thấy các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy phải được thực hiện bắt buộc.

Nguyên tắc của việc công bố hợp chuẩn, hợp quy

Công bố hợp chuẩn là gì

Các đối tượng cần được chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường đã được quy định rõ trong các tiêu chuẩn tương ứng. Công bố chứng nhận hợp chuẩn là một hoạt động tự nguyện.

Công bố hợp quy là gì

Đối tượng chính của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định rõ trong các văn bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, Ủy ban nhân dân trực thuộc ban hành hoặc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quy định trong quy chuẩn do nhân dân ban hành. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy trình và môi trường. Công bố hợp quy là một quy định bắt buộc.

Phương pháp đánh giá sự tuân thủ quy định của sản phẩm

Theo quy định của quốc gia, 8 phương pháp sau được áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa:

Phương thức 1: Kiểm tra loại hình;

Phương thức 2: Thử nghiệm các mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua các mẫu thử nghiệm trên thị trường;

Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu thử kết hợp với đánh giá trong quá trình sản xuất, thông qua việc thử nghiệm các mẫu lấy tại nơi sản xuất và kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất để giám sát;

Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quy trình sản xuất; bằng cách thử nghiệm các mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường và giám sát đánh giá quy trình sản xuất;

Phương thức 5: Lấy mẫu thử để đánh giá quá trình sản xuất; giám sát quá trình sản xuất bằng cách lấy mẫu thử tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường;

Phương thức 6: Hệ thống quản lý đánh giá và giám sát;

Phương thức 7: Thử nghiệm và đánh giá mẫu sản phẩm, hàng hóa;

Phương thức 8: Thử nghiệm, kiểm định toàn bộ hàng hoá, sản phẩm.

Trình tự của việc công bố hợp chuẩn và hợp quy

Các cá nhân và tổ chức cần thực hiện theo các bước nhất định nếu họ muốn công bố hàng hóa và dịch vụ đạt tiêu chuẩn và tuân thủ, bao gồm:

Bước 1: Tiến hành đánh giá tuân thủ đối với các đối tượng cần công bố hợp chuẩn hợp quy. Việc đánh giá này có thể được thực hiện bởi một tổ chức có khả năng chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn hoặc bởi một tổ chức hoặc cá nhân tuyên bố tuân thủ. Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau đây thì tổ chức nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản đặc biệt.

Bước 2: Thực hiện đăng ký công bố hợp chuẩn tại các cơ quan ban ngành được chỉ định của Bộ quản lý ngành tại tỉnh, thành phố.

Hiện nay, các phương thức 1, 5, 7 được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, được dùng cho các sản phẩm được sản xuất trong nước và cả hàng hoá nhập khẩu.

Trên đây là tổng hợp những thông tin về Hợp chuẩn hợp quy là gì? Có thể thấy hợp chuẩn hợp quy là hai loại chứng chỉ quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, đặc biệt là trong tình hình các sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường như hiện nay.

5/5 - (2 bình chọn)

Mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *